FOLLOWERS

PENGURUS IKLAN

Friday, March 9, 2012

POHON SUMBANGAN ...!

Ruj. : Bil. (33) dlm. SMSTMFP /PIBG 2010
Tarikh : 05 Mac 2012
Ke Majlis,
Semua Ibu Bapa / Penjaga,
SM. Sains Tengku Muhammad Faris Petra,
16100 Pengkalan Chepa,
Kelantan.

Dato’ / Datin / Tuan / Puan,
MEMOHON SUMBANGAN BAGI KEJOHANAN RAGBI 10 SEPASUKAN BAWAH 16 TAHUN KARNIVAL 1MURID 1SUKAN 2012 PERINGKAT KEBANGSAAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2.         Sukacita dimaklumkan bahawa SMS. Tengku Muhammad Faris Petra telah dipilih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai tuan rumah bagi program di atas pada 11 – 15 Julai 2012 yang turut melibatkan pasukan dari Thailand, Singapura, Brunei dan Indonesia.
                       
3.         Sehubungan dengan itu, kami ingin memohon sumbangan daripada  pihak Dato’ / Datin / Tuan / tuan untuk menjayakan program ini..
4.         Sumbangan derma dalam bentuk wang tunai boleh dimasukkan terus ke dalam akaun PIBG sekolah iaitu “ PUBLIC ISLAMIC BANK dengan NO. AKAUN 3985678906” ATAU “ CIMB ISLAMIC dengan NO. AKAUN 03010000206103 ” ATAU “BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD dengan NO. AKAUN 03036010008903 ” manakala sumbangan dalam bentuk Cek / Wang Pos / Kiriman Wang pula hendaklah atas nama PIBG SMSTMFP. Bersama-sama ini dilampirkan surat jawapan yang perlu dikembalikan kepada pihak kami. 
Atas sumbangan ikhlas Dato’ / Datin / Tuan / Puan itu, kami terlebih dahulu merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.

Sekian.

Saya yang menurut perintah,


…………………………………..
(HJ. HASNAN BIN ABDULLAH)
Yang Dipertua PIBG
SMS Tengku Muhammad Faris Petra.
Pengkalan Chepa, Kelantan.

SURAT JAWAPAN
 (Dikembalikan selewat-lewatnya 07 Mei 2012)…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
Tarikh : …………………………..

Kepada,
Bendahari,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru,
SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra,
16100 Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan.

Tuan/ Puan,
SUMBANGAN BAGI KEJOHANAN RAGBI 10 SEPASUKAN BAWAH 16 TAHUN KARNIVAL 1MURID 1SUKAN 2012 PERINGKAT KEBANGSAAN
Saya ingin menyumbangkan bagi menjayakan program tersebut.  Bersama-sama ini saya sertakan sumbangan ikhlas ke dalam akaun PIBG sekolah “PUBLIC ISLAMIC BANK” / “CIMB ISLAMIC” / BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD / Cek / Wang Pos / Kiriman Wang / Wang tunai*  sebanyak RM____________________

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,


…………………………….…………...
(                                                             )
No Tel. : ……………………………..
Alamat Tetap :


*potong yang mana tidak berkenaan.

No comments:

SAYA SUKA FARIS- PETRA.COM